Przyrządy asekuracyjne

Przyrządy asekuracyjne

Przyrządy autoasekuracyjne to urządzenia, umożliwiające bezpieczną pracę na wysokości. Urządzenia asekuracyjne pozwalają na podchodzenie lub pozycjonowanie się. Urządzenie autoasekuracyjne stwarza możliwość komfortowej pracy na wysokości, ponieważ blokuje się pod obciążeniem, natomiast podczas podchodzenia może pracować swobodnie. Najwyższa jakość elementów, z których wykonane są produkty firmy Singing Rock pozwalają na komfortową. bezpieczną i wydajną pracę.